16. August 2020
Fräizäitgestaltung am SEA Iwwert wem seng Fräizäit schwätze mer? Kloer, de Kanner hier, do si mer eis wahrscheinlech alleguer eens, well déi aner Teilnehmer ginn all bezuelt, also keng Fräizäit. Wéi définéiere mer dann de Kanner hier Fräizäit. Do héieren ech ëmmer nees: Nom Iessen, den Hausaufgaben an eisen Aktivitéiten. « EISEN AKTIVITEITEN »???? D’Kanner kommen net an d’Maison Relais fir d’Erzéier an Erzéierinnen ze beschäftegen. An D’ErzéierInnen sollten och net...