25. März 2018
„Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss, alle anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so.“ Oskar Negt D’Patricia Heck huet lescht Woch an hierem Artikel d’Situatioun vun de Kanner an de lëtzebuergesche (Bildungs-)Institutiounen beschriwwen. Jiddereen, deen um Terrain schafft kann dat wat do steet wuel wäitgehend confirméieren. Eng demokratesch Gesellschaft ass geprägt vu géigesäitegem Respekt, vu...
29. Januar 2018
Wou léiere mer wéi Demokratie geet? Léiere mer dat iwwerhaapt? Demokratie a Bildung: geet dat zesummen?
18. Dezember 2017
Fir dass Kanner kënne staark, brauche sie staark Erwuessener, Erwuessener, déi esou staark sinn, dass sie kënne lassloossen, an d'Kanner sech kënne weiderentwéckelen.
11. März 2017
10 + 1 Grënn fir d’Kanner un allen Entscheedungen aktiv deelhuelen ze loossen, déi sie oder hiert Ëmfeld betreffen, - och an eisen Institutiounen (Crèche, Maison Relais, Schoul…)