Inhouse Formatiounen am formalen an am  non-formale Bildungsberäich

Elo nei!! Demokratiebildung an der oppener Aarbecht, (wéi)geet dat?

 

 

 

KANNERgeRECHT

Kannergerecht bidd Formatiounen u fir:

 

Dës Formatioune kënne folgend Beräicher ofdecken:

 

 • Grondlage vu Partizipatioun
 • Demokratiebildung
 • Kommunikatioun mat Kanner
 • Planung vu Bedeelegungsprojeeën
 • Klärung vu Matentscheedungsrechter

 

Partizipatioun huet ëmmer ze dinn mat:

 

- Engagementförderung

 

- Demokratie

 

- Kannerrechter

 

- Resilienzförderung

 

- Inklusioun

 

- Bildung

 

 

KANNERgeRECHT

 

 

D'Formatiounen kënne bei iech an der Institutioun stattfannen, a sollen iech hëllefen är Relatioun zu de Kanner nei ze klären, oder weider ze entwéckelen.

Mer bidden am Inhouse-Format 4 verschidde Moduler un:

 1. Schnupperformatioun: Mir schwätze mat
 2. Grondlage vu Partizipatioun an enger Institutioun
 3. Planung vun engem Partizipatiounsprojet
 4. Klärung vun de Matentscheedungsrechter

Deen 2. Modul kann :

 • eleng gebucht ginn
 • mat deem 2. zesummen gebucht ginn
 • mat deem 2. an 3. zesummen gebucht ginn

 

Opfbau vun de Moduler

 • Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen Kommunikatioun ass vill méi wéi just schwätzen, a Kommunkatioun ass och ëmmer Gestaltung vun Relatiounen. Mais wéi beaflosst eis Kommunikatioun mat de Kanner eis Relatioun zu hinnen? Wourop sollte mer oppassen, fir dass eis Relatioun zu de Kanner hier Entwécklung ënnerstëtzt, a fir jidderee méi entspant gëtt.
 • Mir schwätze mat!                                            Matschwätzen heescht matentscheeden, wéi en Ëmfeld, a wéi eng Strukture musse mer schafen fir dat an engem Haus kënnen z'erméiglechen? Wéi geet dat fir zesummen Entscheedungen ze treffen?  Wat sinn iwwerhaaptd'Viraussetzungendass ech (mer) responsabel Entscheedunge kënnen treffen?
 • Partizipatioun a Bildung                                                    Wat heescht "Partizipatioun", wat ass Bildung , huet dat eppes mateneen ze dinn? Gëtt et am non-formale Beräich e Bildungsoptrag?
 • Demokratiebildung an der oppener Aarbecht, (wéi) geet dat?                                                                    Ëmmer méi Institutioune léisen hier klassesch Gruppen op, gläichzäiteg solle sie partizipativ schaffen, an individuell op d'Kanner agoen. (Wéi) geet dat? Wou si Grenzen? Wéi kënne  mer dem éducative Personal a virun allem de Kanner hëllefen an deem neie System eens ze ginn?                         
 • Planung vun engem Partizipatiounsprojet,             an deem ënnert anerem d'Entscheedungsrechter vun de Kanner fir dee Projet festgeluet ginn, also wobäi d'Kanner  däerfe matentscheeden.
 • Klärung vun de (Mat)Entscheedungsrechter vun de Kanner!                                            Wat sollen d'Kanner op alle Fall matentscheeden? Wat sollen d'Kanner op kee Fall metentscheeden?                                    Aféierung vu Gremien, Klärung vun den Entscheedungsbefugnisser vun den eenzelne Gremien.
 • Aféierung vun altersgerechte Beschwerdeverfahren fir Kanner

 

 

 

 

 

 Coaching, Berodung, Supervisioun

 
 

Beschwerdeverfahren

 

Um sicher zu stellen, dass Verfassungen auch gelebt werden benötigen wir an den Entwicklungsstand der Kinder angepasste Beschwerdeverfahren. Die Kinder müssen das Recht und die Möglichkeit haben sich, auch über Fachpersonal, zu beschweren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Sie müssen erleben, dass ihre Beschwerden ernst genommen werden, und sie selbst etwas bewirken können.