Inhouse Formatiounen am formalen an am  non-formale Bildungsberäich


Vun elo un si verschidde Formatioune vu Kannergerecht och als Inklusiounsformatioune validéiert!!

 

- Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen (7 Stonnen)

- Demokratische Partizipation in der offenen Arbeit (7Stonnen)


Elo nei!! Demokratische Partizipation in der offenen Arbeit.

 Formation validée pour 7 heures par la commission formation continue (loi modifiée sur la jeunesse) et dans le cadre de l'éducation plurilingue et de l'inclusion.

 


KANNERgeRECHT

Kannergerecht bidd Formatiounen u fir:

 

Dës Formatioune kënne folgend Beräicher ofdecken:

 

 • Grondlage vu Partizipatioun
 • Demokratiebildung
 • Kommunikatioun mat Kanner
 • Planung vu Bedeelegungsprojeeën
 • Klärung vu Matentscheedungsrechter

 

Partizipatioun huet ëmmer ze dinn mat:

 

- Engagementförderung

 

- Demokratie

 

- Kannerrechter

 

- Resilienzförderung

 

- Inklusioun

 

- Bildung

 

 

KANNERgeRECHT

 Inhouse-Moduler:

 

D'Formatiounen kënne bei iech an der Institutioun stattfannen, a sollen iech hëllefen är Relatioun zu de Kanner nei ze klären, oder weider ze entwéckelen.

Mer bidden Inhouse verschidde Moduler un:

 1. Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen
 2. Demokratesche Partizipatioun an der oppener Aarbecht
 3. Grondlage vu Partizipatioun an enger Institutioun
 4. Planung vun engem Partizipatiounsprojet
 5. Klärung vun de Matentscheedungsrechter

D'Moduler 1 + 2 kënnen eleng gebucht ginn :

D'Moduler 3, 4 + 5 kënne just zesumme gebucht ginn, a beinhalten Deeler vun de Moduler 1 an 2.

 

 • Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen Kommunikatioun ass vill méi wéi just schwätzen, a Kommunkatioun ass och ëmmer Gestaltung vun Relatiounen. Mais wéi beaflosst eis Kommunikatioun mat de Kanner eis Relatioun zu hinnen? Wourop sollte mer oppassen, fir dass eis Relatioun zu de Kanner hier Entwécklung ënnerstëtzt, a fir jidderee méi entspant gëtt.
 • Demokratische Partizipation in der offenen Arbeit   Ëmmer méi Institutioune léisen hier klassesch Gruppen op, gläichzäiteg solle sie partizipativ schaffen, an individuell op d'Kanner agoen. (Wéi) geet dat? Wou si Grenzen? Wéi kënne  mer dem éducative Personal a virun allem de Kanner hëllefen an deem neie System eens ze ginn?                         
 • Planung vun engem Partizipatiounsprojet,             an deem ënnert anerem d'Entscheedungsrechter vun de Kanner fir dee Projet festgeluet ginn, also wobäi d'Kanner  däerfe matentscheeden.
 • Klärung vun de (Mat)Entscheedungsrechter vun de Kanner!                                           Wat sollen d'Kanner op alle Fall matentscheeden? Wat sollen d'Kanner op kee Fall metentscheeden?                                   Aféierung vu Gremien, Klärung vun den Entscheedungsbefugnisser vun den eenzelne Gremien.
 • Aféierung vun altersgerechte Beschwerdeverfahren fir Kanner

 

 

 

 

 

 Coaching, Berodung, Supervisioun

 
 

Beschwerdeverfahren

 

Um sicher zu stellen, dass Verfassungen auch gelebt werden benötigen wir an den Entwicklungsstand der Kinder angepasste Beschwerdeverfahren. Die Kinder müssen das Recht und die Möglichkeit haben sich, auch über Fachpersonal, zu beschweren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Sie müssen erleben, dass ihre Beschwerden ernst genommen werden, und sie selbst etwas bewirken können.