Nei Formatioun: Kannerrechter a Partizipatioun am SEA!!!

Inhouse-Formatioun

 

 

Wat ass d'Kannerrechtskonventioun?

 

Wéi eng Kannerrechter betreffen e SEA direkt, wéi eng  indirekt?

 

Kannerrechter, oppe schaffen a Partizipatioun!

 

Wéi hänken Kannerrechter a Bildung, a Kannerrechter an Demokratie zesummen?

 

Wéi eng Ofstëmmungsverfahre gëtt et?

 

Wéi eng Gremie brauche mer, a wéi ginn déi organiséiert?

 

Grenzen an Erausfuerderungen am Alldag.

 

7 Stonnen (samschdes 10.7.2021 vun 9 - 17.00) Präis: 900€

2 x 3,5 Stonnen (mëttwochs de 7.7 a freides den 9.7.2021 vun 8.00 - 11.30) Präis 950€

Partizipatioun an Inklusioun

Folgend Formatioune sinn elo och als Inklusiounsformatioun unerkannt!!!

 

1) Demokratiebildung am SEA: (20 Stonnen)

  1. Grundlagen von Partizipation
  2. Kommunikatioun 
  3. Planung einesPartizipatiounsprojet

 

2) Demokratiebildung am SEA:  Ausarbeitung einer Verfassung (20 Stonnen)

 

 

3) Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen (7 Stonnen)

                                                                                       (www.enfancejeunesse.lu)

 

 

4)  Demokratische Partizipation in der offenen Arbeit (7Stonnen) 

 

 

5) Kannerrechter a Partizipatioun am SEA (7 Stonnen)

 

Méi Informatiounen zu den eenzelne Formatioune fann der bei "Formatiounen"