Kannergerecht Sarl-s

autorisation d'établissement N°10096573/0

 


 Chris Thill

 

Gérant/Formateur

 

Ausbildung:

Educateur gradué

 

Fortbildungen:

Erfahrung:

  • 6 Joer an der Heemaarbecht
  • 12 Joer Leedung vun engem Foyer de jour
  • 10 Joer Leedung an enger Maison Relais a SEA
  • Responsabel vun der Organisatioun vu Mini-Lënster
  • Zënter 2016 Formatiounen an der non-formaler Bildung
  • Zënter 2018 Formatiounen a Crèchen
  • Vun 2019 un: Formatiounen am formale Bildungsberäich

 

  

Oskar Negt:

Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss,

alle anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so.