Formation continue fir 2020

Fir nach besser op d'Besoins vun de services d'éducation et d'accueil, Crèchen, Précoces, Jugendhäiser ... kënnen anzegoen hu mer eis Offer weider diversifizéiert. Folgend Moduler sinn elo buchbar:

 

  • Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen                                                                                      (7 Stonnen)
  • Mir schwätze mat                                                                                                                            (14 Stonnen)
  • Partizipatioun a Bildung                                                                                                                  (7 Stonnen)
  • Demokratiebildung an der oppener Aarbecht, (wéi) geet dat?                                                  (10 Stonnen)
  • Grondlage vu Partizipatioun am SEA (Wat heescht Partizipatioun,                                                              Kommunikatioun, Planung vun engem Projet?)                                                                          (20 Stonnen)
  1. Strukturell Verankerung vun de Matentscheedungsrechter vun de Kanner am SEA              (20 Stonnen)

Informatiounen zu den Inhalter vun den eenzelne Moduler krid der op der Säit "Formatiounen", iwwer Email (chris.thill@kannergerecht.com), oder iwwer  Telefon (621191877)

 


Formatiounen och elo fir Jugendhäiser

 

Ab 2019 bidd Kannergerecht och Formatioune fir Jugendhäiser un. Fir méi Informatiounen kënnt dir iech gären mellen op chris.thill@kannergerecht.com


Wou bidd Kannergerecht Formatiounen un?

1) Op Demande an ärer Institutioun

2) Bei der FEDAS

3) Bei Focus

4) Um IFEN

 

 


Entwécklung bei KANNERgeRECHT

 

Vum 15.04 un funktionéiert kannergerecht als Sarl-s.

Fir eis Clienten ännert sech prinzipiell näischt.