Matentscheeden

Firwat solle Kanner däerfe matentscheeden?

10 + 1 Grënn fir d’Kanner un allen Entscheedungen aktiv deelhuelen ze loossen, déi sie oder hiert Ëmfeld betreffen, - och an eisen Institutiounen (Crèche, Maison Relais, Schoul…)


1) D’Kanner an hier Rechter respektéieren (Kannerrechtsresolutioun)
2) Léieren geet net ouni fräiwëlleg Bedeelegung
3) Demokratie muss geléiert ginn, méi wéi jee
4) Partizipatioun ass Viraussetzung fir Inklusioun
5) Kanner sinn interesséiert
6) Kanner wëllen hëllefen
7) Kanner léieren hier Grenze nëmme kennen, wa sie se däerfen austesten
8) Kanner geet et besser wa sie vun Erwuessenen eescht geholl ginn
9) Kanner gesinn d’Welt anescht wéi Erwuessene
10) Kanner si Mënschen, sie ginn der net eréischt (Janusz Korczak)


+1) Problem a Chance zugläich

Déi Erwuesse musse bereed sinn en Deel vun hierer Muecht ofzeginn déi sie just dofir hunn, well Kanner vun hinnen ofhängeg sinn, well sie méi grouss, a physesch méi staark sinn.Impressions

Kommentar schreiben

Kommentare: 0